Stenografický zápis 29. schůze, 9. července 2015


(Jednání pokračovalo v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Rostislav Vyzula
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jitka Chalánková
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 11.03 do 11.07 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Václav Klučka


34. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák


141. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 14.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


171. Ústní interpelace

Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Nohavová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Adamec
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Adamec
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Jiří Štětina
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Martin Lank
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Alena Nohavová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Radka Maxová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Radka Maxová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Igor Nykl
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 473/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Martina Berdychová


95. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Mihola


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Leo Luzar


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Pavel Plzák


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Rostislav Vyzula


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jaroslav Holík


93. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Leo Luzar


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch


97. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Leo Luzar


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Plzák


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová


144. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 401/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka


146. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014 /sněmovní tisk 448/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Martin Sedlář


147. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen - prosinec 2014 /sněmovní tisk 452/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Martin Sedlář


149. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 483/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová


151. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 428/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Skalický


152. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 /sněmovní tisk 442/

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Stanislav Pfléger
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Stanislav Pfléger
Místopředseda PSP Jan Bartošek


153. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014 /sněmovní tisk 443/

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Josef Uhlík


154. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 475/

Poslanec František Laudát


155. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 476/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Štětina


156. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 477/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Josef Kott


158. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 /sněmovní tisk 284/

Poslanec Martin Kolovratník


159. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014 /sněmovní tisk 440/

Poslanec Martin Komárek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Komárek


160. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014 /sněmovní tisk 419/

Poslanec Jan Chvojka


162. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013 /sněmovní tisk 344/

Poslanec Vlastimil Vozka


163. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 /sněmovní tisk 422/

Poslankyně Miroslava Strnadlová


164. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 436/

Poslankyně Anna Putnová


165. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014 /sněmovní tisk 439/

Poslanec Josef Uhlík


167. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 /sněmovní tisk 481/

Poslanec Jiří Valenta


168. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Alexander Černý
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


169. Zpráva o činnosti komise PS pro kontrolu použití odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2014 /sněmovní dokument 2210/

Poslanec Daniel Korte
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo ve 20.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP