Stenografický zápis 27. schůze, 29. dubna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 9.01 do 9.05 hodin.)

Poslanec Roman Sklenák
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Petr Adam
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček


132. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání a ukončení projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 v Poslanecké sněmovně /sněmovní dokument 2089/

Poslanec Václav Votava
Poslanec František Vácha
Poslanec Václav Votava


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zdeněk Syblík


89. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Blažek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič


90. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Zemánek


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec František Vácha
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Komárek


112. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


112. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek


120. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2014) /sněmovní tisk 405/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska


121. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014 /sněmovní tisk 438/

Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Igor Jakubčík
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru /sněmovní tisk 466/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Plzák


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Bendl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Kořenek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Velebný
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Josef Zahradníček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Pavel Plzák
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Petrů


27. Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka


131. Informace předsedy vlády ČR pro PS PČR ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku na základě přijatého usnesení č. 545 Poslanecké sněmovny ze dne 9. 12. 2014 /sněmovní dokument 1981/

Poslankyně Jitka Chalánková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP