(9.20 hodin)
(pokračuje Votava)

Za třetí, rozpočtový výbor bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna ve čtvrtém volebním období neuzavřela státní závěrečný účet ČR za rok 2012, i když její výbory projednaly všechny přikázané kapitoly a rozpočtový výbor společně se zpravodaji všech výborů projednávání ukončil a doporučil Poslanecké sněmovně tento závěrečný účet schválit a vzniklé saldo vypořádat. (V sále je velmi rušno.)

Pane předsedo...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Velmi se omlouvám. Prosím všechny diskutující, aby své rozhovory přenesli do předsálí.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám. Rozpočtový výbor konstatuje, že nynější Poslanecká sněmovna se věcně státním závěrečným účtem ČR za rok 2012 již zabývat nebude, a rozpočtový výbor doporučuje vládě, aby provedla všechny potřebné operace k účetnímu uzavření roku 2012 a vhodným způsobem státní závěrečný účet ČR za rok 2012 také zveřejnila.

Dále rozpočtový výbor doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu do návrhu pořadu červencové schůze Poslanecké sněmovny a rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poprosit ani ne tak zpravodaje jako teď nevím přesně, koho. Chtěl bych poprosit pana místopředsedu vlády pro vědu, výzkum, inovace pana poslance Bělobrádka, jestli by na školský výbor připravil analýzu využití peněz do oblasti vědy a výzkumu, které jdou do těch kapitol, které nejsou rozpočtovým výborem přikázány školskému výboru, tzn. to jsou kapitoly většiny ministerstev. Rozpočtovému výboru jsou přikázány v tomto závěrečném účtu jenom Technologická agentura, Grantová agentura Akademie věd, ale ty peníze, které tečou do jednotlivých ministerstev, přes školský výbor nejdou. Jelikož je to velké množství, velký počet ministerstev, myslím si, že by bylo vhodné, kdyby pan místopředseda udělal nějakou analýzu zdrojů, které šly do jednotlivých ministerstev, a současně udělal, nechal si připravit a připravil pro náš výbor i analýzu výsledků dosažených právě na základě financování z veřejných zdrojů.

Nevím, jestli máme dělat nějaké usnesení k tomuto, nevím, jestli to má být návrh do usnesení, které předkládá pan zpravodaj. Mně by stačilo, kdyby se k tomu pan místopředseda nějakým způsobem vyjádřil, jestli je ochoten tuto analýzu udělat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se: Závěrečné slovo, pane zpravodaji?

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ani ne tak závěrečné slovo jako možnosti hlasování o tomto usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě vydržte. V podrobné rozpravě se vypořádáme s usnesením a potom budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Já jsem chtěl jenom naznačit, jakými cestami bychom mohli hlasovat o tom usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pojďme podle schválené procedury. Otevřu podrobnou rozpravu, dám vám slovo v podrobné rozpravě, tam prosím, abyste se aspoň formálně odkázal na ono usnesení, a potom můžeme navrhnout proceduru hlasování. Prosím. Teď, pane zpravodaji, kdybyste byl tak laskav a odkázal se v podrobné rozpravě na to usnesení, které navrhujete.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Odkazuji na usnesení rozpočtového výboru, které jsem přednesl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Výborně, děkuji. Pokud není žádná další přihláška do podrobné rozpravy, tak prosím, abyste nás seznámil s postupem hlasování.

 

Poslanec Václav Votava: Protože se v tomto usnesení chceme vypořádat i s rokem 2012, kdy státní závěrečný účet byl projednán jednotlivými výbory, ale bohužel, protože Sněmovna končila, byly předčasné volby, tak Sněmovna už nemohla zaujmout konečné stanovisko k státnímu závěrečnému účtu 2012.

Jsou dvě možné cesty hlasování. Buď budeme hlasovat, pokud nebude námitka, o usnesení jako celku, včetně pasáže, která řeší rok 2012, anebo odděleně to, co se týká roku 2014, a odděleně to, co se týká roku 2012. Doporučuji, pokud není námitka, abychom hlasovali o usnesení jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda je námitka. Není. Můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Pokud již není zájem o závěrečná slova, přistoupíme k hlasování.

 

Usnesení bylo načteno, asi není třeba jej znovu opakovat. Je shoda na tom, že budeme hlasovat o usnesení jako celku.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 20, přihlášeno je 178, pro 170, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a tím končím projednávání bodu 132. Děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k bodu

 

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 382/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí a také pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Zdeněk Syblík. Pozměňovací návrh je uveden v tisku 382/2, který byl doručen 8. dubna. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 382/3.

Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a první se hlásí pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych se vrátit k debatě v druhém čtení, kdy jsem opakovaně kladl dotaz jak panu ministrovi financí, tak paní ministryni práce a sociálních věcí, kolik nových klientů vstupuje do druhého pilíře v letošním roce. Protože jako hlavní argument pro přijetí tohoto podle našeho názoru zcela zbytečného zákona je, že spekulanti budou vstupovat do druhého pilíře, což je velmi výhodné, a je třeba zabránit vstupu těchto spekulantů. Tehdy mi z členů vlády odpověděl pouze pan vicepremiér Bělobrádek, ale samozřejmě přesná čísla neměl k dispozici. Já bych se rád zeptal pana ministra financí, jestli nás může seznámit s čísly, kolik vstoupilo lidí do druhého pilíře v lednu, v únoru a v březnu tohoto roku, kdy už bezesporu byl znám návrh zákona vlády, který má zabránit vstupu. To znamená pokud nějací spekulanti existují, já o tom silně pochybuji, tak už měli tři měsíce k tomu, aby vstoupili do druhého pilíře.

Rád bych znal čísla, kolik lidí vstoupilo v prvním, v druhém či třetím měsíci tohoto roku. Chápu, že nemohou být čísla za měsíc čtvrtý. My to odhadujeme, že to jsou opravdu desítky, maximálně stovky lidí, a kvůli tomuto podle našeho názoru nemá cenu zaplevelovat náš právní řád tímto návrhem zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, od 1. 1. 2015 vstoupilo 907 lidí a počet dalších žádostí je 737 644.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Adamec. Pardon, Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, máme podobné jméno.

Chtěl bych jenom učinit pár poznámek a navázat debatu, kterou započal pan předseda Stanjura. Byl jsem jediný, kdo podal pozměňovací návrh k tomuto tisku. Pozměňovací návrh odstraňuje přechodná ustanovení spočívající v zastavení registrace nových smluv o důchodovém spoření po nabytí účinnosti zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP