Stenografický zápis 17. schůze, 25. září 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


177. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Laudát
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Herbert Pavera
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Adam
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura


175. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 1271/

Poslanec Václav Votava


179. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Martin Lank
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Leoš Heger
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


178. Ústní interpelace

Poslanec Igor Nykl
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jan Zahradník
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Martin Novotný
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Simeon Karamazov
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Simeon Karamazov
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radim Holeček
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Michal Kučera
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Birke
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Věra Kovářová


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Václav Horáček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Petr Gazdík


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Alena Nohavová


67. Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Dana Váhalová


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Martin Novotný
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Jan Birke
Poslanec Stanislav Pfléger
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 20.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP