Stenografický zápis 17. schůze, 24. září 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zbyněk Stanjura


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení

Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Jiří Dolejš
Předseda PSP Jan Hamáček


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava


134. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Dolejš


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jaroslav Klaška


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení

Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Radim Fiala


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Hnyková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura


148. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


152. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky /2/

Poslanec Martin Kolovratník


149. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Martin Kolovratník


150. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


149. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Martin Kolovratník


151. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


149. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Místopředseda PSP Jan Bartošek


127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Petr Adam
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Lank
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Poslanec Tomio Okamura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslankyně Jitka Chalánková
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Petr Bendl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 16.21 hodin.)
(Přestávka byla prodloužena o další dvě minuty do 16.34. Jednání pokračovalo v 16.34 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 17.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP