Stenografický zápis 17. schůze, 26. září 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Olga Havlová


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


137. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 87/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Předseda PSP Jan Hamáček


124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Koubek


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Petr Adam
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


140. Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Hájek


119. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Petr Adam
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 12.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


125. Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Poslankyně Markéta Wernerová


130. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Pěnčíková


139. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Poslanec Josef Hájek
Poslanec Petr Adam
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 12.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


141. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik


29. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jan Volný
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Kristýna Zelienková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP