(10.10 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k mému předřečníkovi jenom krátce prostřednictvím pana místopředsedy. Víte, to, že neslyšíte nic jiného než o majetku a o vyrovnání, to je dáno tím, že prostě dvě nebo minimálně tři strany v této Poslanecké sněmovně si z toho udělaly předvolební téma. Proto se to neustále opakuje a neustále to téma tady rezonuje. Ale pokud chcete dobré příklady, tak si zajeďte do jednotlivých hospiců, do jednotlivých zdravotnických zařízení, do církevních škol a tam si přijďte pro ty dobré příklady. To, že vy se s tím nesetkáte, neslyšíte to ve sdělovacích prostředcích, to je prostě problém sdělovacích prostředků, pro které je důležitá zpráva negativní, nikoliv zpráva pozitivní. O těch se bohužel v naší televizi, v rozhlase a novinách příliš nedozvídáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik také ve faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, jenom krátce k panu kolegovi Hovorkovi, který opakovaně vytahuje kartu předvolebního tématu, obviňuje některé strany v této Sněmovně, že téma církevních restitucí vytahují právě teď jako téma, které se hodí před volbami. Jenom poznamenávám, že v uvozovkách nálada obyvatelstva, čili názorové rozložení obyvatelstva, je, že téměř 90 % občanů této země má problém s tím způsobem řešení církevních restitucí, má problém s tím zákonem. A nevím jak vy, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, já se docela často setkávám s tím, když diskutuji s občany, že je třeba něco udělat, že jsme měli nechat rozhodnout občany v referendu, že jsme měli více trvat na výčtovém zákonu atd. atd. To není téma předvolební, to je téma stálé! A ještě, jak to vypadá, dlouho bude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní ještě paní poslankyně Miroslava Němcová, poté pan kolega Fiedler. Pokud se nepřihlásíte elektronicky, tak samozřejmě vám propadne pořadí, protože budu respektovat jednací řád. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, chtěla reagovat na vystoupení pana poslance Foldyny. Ráda bych mu doporučila, aby sledoval knižní produkci, např. knihy, které v poslední době publikoval pan kardinál Duka, nebo případně jeho vystoupení v Českém rozhlasu, kde se dozví, že se dotýká řady otázek jak současných, naší společnosti, tak také historických. A o čem vy jste tvrdil, že 90 %, nebo snad výlučně se baví pouze o penězích a majetku, byste z poslechu těchto reportáží a četby těchto knih zjistil, že se hluboce mýlíte. Vřele vám to doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než dám slovo k dalším faktickým poznámkám, nejdříve je přečtu: Ludvík Hovorka, Karel Fiedler, Petr Adam. Než dám slovo panu kolegovi Ludvíku Hovorkovi, přečtu jednotlivé omluvy. Omlouvá se od 9.30 pan ministr Daniel Herman, dále se omlouvá pan poslanec Jiří Junek z dnešního zasedání Sněmovny a od 14.15 se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová.

Nyní tedy pan poslanec Ludvík Hovorka k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce zareaguji. Ano, pane kolego Kováčiku prostřednictvím pana místopředsedy, já samozřejmě vím o tom rozložení nálad ve společnosti. Slyšel jsem sice jiné číslo, slyšel jsem, že 75 % lidí nesouhlasí s tím způsobem, ne 90 %, jak říkáte vy. Ale to číslo je přece dáno ne tím, jak ti lidé mají objektivní informace, ale jak se o tom mluví v televizi, jak se o tom mluví v tisku, jak se to objevuje na billboardech. A já jsem mluvil i o předvolební kampani před volbami do Poslanecké sněmovny. Pokud z toho uděláte téma, pověsíte to téma na billboardy, pak se nedivte, pokud ti lidi mají jednostranné informace, že reagují tak, jak reagují. To bohužel tak je. Řada lidí ty objektivní informace nemá. Pokud se tady interpeluje a říká se jenom církev dostala majetek, církev se o nic nestará, církev má být chudá, tak ti lidé tomu postupně začínají věřit. Ale vy musíte říct obě strany těch restitucí. Musíte říct, že stát přestává financovat církve. Musíte taky říct, že se vrací majetek, který byl zabaven. A musíte taky říct, že se uvolňují pozemky, které byly zablokovány a se kterými města a obce nemohly nakládat. Potom možná ti lidé budou mít objektivní informace a budou možná mít trošku jiný náhled, než jak je dneska podáván ten obraz ve společnosti církví a záležitost církevních restitucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní pan poslanec Karel Fiedler k faktické poznámce, poté pan poslanec Petr Adam. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Tak já přímo navážu na slova, která tady řekl předřečník kolega Hovorka o tom, jaké informace jsou z médií, co v televizi mohou občané vidět. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, když si vybavím, kolik osob vystupovalo v tématu k církevním restitucím v pořadu Hyde Park za poslední dva roky, tak vím, že když jsme se nad tím zamýšleli, byli jsme schopni napočítat čtyři, kteří byli vyloženě na straně obhájců těchto restitucí, ale nikoho z té občanské veřejnosti, kdo by měl opačný názor. A ministr kultury, pod kterého televize a média trochu spadají, je z vaší strany.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady pořád zaznívá. Ty restituce. Je to opravdu žhavé téma. U nás byl daný zákonem č. 428 způsob, který je neměnný. To je jasné. Prostě je to platný zákon, který tady v minulé Poslanecké sněmovně protlačily dva poslanecké kluby současné památným půlnočním hlasováním v listopadu daného roku. A já se divím, že současnou vládní koalici, kolegy z ANO, ještě nikdy nenapadlo udělat to, co udělala tenkrát ta bývalá koalice - hlasovat o těch přestávkách na poradu klubů tak, jak to tenkrát v tom památném nočním hlasování udělala bývalá vládní koalice. Já se divím. Tady řešíte novelu, máte jednoduchý návod. To, co udělali tenkrát oni, tak můžete přece použít také.

A pokud se týká toho financování. Byl zvolen ten způsob. Ale jsou i jiné způsoby. Podívejme se, jak je to řešeno v jiných zemích okolních - Francie, Rakousko, Německo, Irsko. Vždyť ta Francie, to je přece úplně ukázkový případ. To byl úplně jiný model, než byl zvolený u nás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, vyčerpal jste čas k faktické poznámce. Tak. Nyní pan poslanec Petr Adam a poté ještě pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Neustále se řeší, že církevní restituce jsou téma předvolební, povolební... Je to téma. Já se obávám, že se tady zaměňuje příčina a následek. Nejde o to, že se udělal zákon o církevních restitucích. Je to naprosto v pořádku. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Tečka. Ale jde o ten způsob, jakým se to provedlo. Jde o to, jak řekl kolega Fiedler, noční hlasování. Jde o to, jakým způsobem to bylo protlačeno ve Sněmovně - silou 101 hlasu. A kdo byl ten jeden hlas, to si pamatujeme. Takovýhle zákon musí být připraven napříč politickým spektrem, a pak to nebude téma. Pak o tom dva roky nebude nikdo hovořit, nebudou o tom Hyde Parky, nebude o tom nic. Bude to prostě tak, jak se to řeklo, a bude to v pořádku. Proč se bráníme takovéhle diskusi? Ta diskuse už tady dávno nemusela být, kdyby se ta diskuse udělala předtím a udělala se správně. Můžeme udělat věci rychle, nebo je můžeme udělat správně. Udělaly se rychle. Tečka. (Potlesk poslance Fiedlera.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana kolegy Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom pár poznámek ke kolegovi Fiedlerovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Víte, pan ministr kultury přece není ministrem televize a ministrem rozhlasu. Víte, že se tady volí do mediálních rad, které mají dohled nad tím, co se vysílá, jak se vysílá, mohou do toho zasáhnout. Takže my nebo ministr nemůže nadiktovat, jak má rozhlas informovat. Já jsem jenom řekl obecně, že v tom, co se dnes sděluje, převažují ty negativní zprávy a často to nejsou ty objektivní informace, které by měly zaznívat. A ty dobré zprávy se nezveřejňují, protože ty nezvyšují sledovanost televize, nezvyšují sledovanost rozhlasu a samozřejmě ani prodej deníků. Takže to jenom na vysvětlenou. Ministr kultury nemůže nadiktovat, co se bude vysílat v televizi, co se bude vysílat v rozhlase. Tak to jsem chtěl jenom pro objektivnost dodat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP