Stenografický zápis 17. schůze, 23. září 2014


(Jednání zahájeno ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 14.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.49 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík


5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Bendl


27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

Poslanec Martin Komárek
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Uhlík
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 290/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Vozdecký
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/3/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Anna Putnová


2. Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/5/ - vrácený Senátem

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zdeněk Soukup
Senátorka Alena Gajdůšková
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Petr Fiala
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Petr Bendl
Senátorka Alena Gajdůšková
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátorka Alena Gajdůšková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/4/ - vrácený Senátem

Senátor Petr Vícha
Senátor Jaroslav Zeman
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor Petr Vícha
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/4/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Pavel Čihák
Senátor Jiří Bis
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Adámek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 23.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP