(9.50 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Další v pořadí je návrh pana poslance Dolejše vedený pod bodem D, D1 až D3. Opět navrhuji, aby bylo hlasováno jako celek. Moje stanovisko je nesouhlas. A týká se to v podstatě sazeb progresivního zdanění vyšších příjmů. Tabulka je detailně uvedená v usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Dolejše pod písmenem D1 až D3. Stanovisko pana zpravodaje, jak řekl, je nesouhlas. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Dolejše pod písmeny D1 až D3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 130, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 114. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Nyní jsou tady návrhy pana poslance Vilímce, který nám sděloval detaily. Akceptuji tedy to, že hlasujeme návrhy po částech. Všechny tři, E1, E2, E3 se týkají změny daňového řádu tak, jak jsme to tady slyšeli v detailu před chvílí.

Takže E1 z mojí strany nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr k E1? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písmenem E1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 131, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 94. Návrh E1 nebyl přijat.

 

Dále budeme tedy hlasovat o návrhu E2 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (E2 nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu E2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 132, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 94. Ani návrh E2 nebyl přijat.

 

Budeme dále hlasovat o návrhu E3 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu E3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 133, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy E1, E2 a E3 pana poslance Vilímce. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Rais: A nyní zde zůstává od pana poslance Vilímce návrh E4 ve variantě 1 a variantě 2. Z mého pohledu obě varianty -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o rozdíl v těch variantách.

 

Poslanec Karel Rais: Rozdíl ve variantách je ten, že ve variantě 2 dává pan kolega do § 247 odst. 2 v podstatě větší penalizaci, místo 50 tis. dává 250 tis.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď pan poslanec Stanjura nebo pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ta první varianta je nezvyšování současné výše pokut, ta druhá varianta znamená oproti vládnímu návrhu, který to zvyšuje na desetinásobek, zvýšení pouze na pětinásobek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za jasné vysvětlení. A my nyní o tom budeme patrně hlasovat orientačně, pokud nemá proti tomuto postupu nikdo námitku. Nejprve budeme hlasovat o variantě E4, té nižší, pak pro tu další variantu a následně budeme hlasovat o té variantě, která bude mít větší podporu.

Zahajuji hlasování o E4, první variantě pana poslance Vilímce. Kdo je pro, ať zvedne ruku orientačně a zmáčkne tlačítko.

 

Poslanec Karel Rais: Jak orientačně? Stanovisko je nesouhlas. (Z pléna: Stanoviska!)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Jedná se pouze o orientační hlasování, nicméně i tak se zeptám.

 

Takže budeme hlasovat o první variantě pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Ponechat vládní návrh, nesouhlas s variantou 1.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji orientační hlasování o prvním návrhu E4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 135, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, podporu tento návrh měl 30, proti bylo 90.

 

Budeme tedy hlasovat o druhé variantě pana poslance Vilímce. Druhé hlasování orientační o panu poslanci Vilímcovi E4. Stanovisko pana zpravodaje? (Varianta 2 E4 nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji orientační hlasování. Kdo je pro druhou variantu návrhu pana poslance Vilímce, ať zvedne ruku.

Je to hlasování číslo 136 orientační, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 40. (Z tabule proti 40.) Takže ta druhá varianta měla větší podporu.

 

Budeme tedy hlasovat o druhé variantě návrhu pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? (Pořád nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Pořád nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh E4 pana poslance Vilímce v té variantě, jak jsme ji vybrali orientačním hlasováním, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 137, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Další bod je E5 od pana poslance Vilímce. Zase se to týká pokut, má to ve variantách. Varianta 1 že ruší novelizaci, varianta 2 číslo 500 tis. nahrazuje číslem 100 tis.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Námitka k postupu? Pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, já vám do toho nechci mluvit. Já bych -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chcete nám do toho mluvit, pane poslanče, mluvte.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych orientační hlasování o variantách nedělal, pane předsedající. Ale když už bylo uděláno, tak varianta 1 musí být ještě taky hlasována. S každým návrhem, který zazněl v této sněmovně, se musíme vypořádat. Varianta 1 nebyla hlasována, tam bylo pouze orientační hlasování. Ta se musí ještě dohlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to dobře jako návrh? Přejete si hlasovat o bodu E4 znovu, o té variantě, která měla v orientačním hlasování menší podporu, znovu. Dobře. Považuji to za zbytečné, ale budiž vám vyhověno. Stanovisko k E4? (Zpravodaj: E4 varianta 1 nesouhlas.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písm. E4 první variantě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 138, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Stanjura. Prosím. (Přenechává slovo panu zpravodaji.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Já už jsem chtěl pokračovat v E5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Všichni chceme pokračovat v E5. Ano.

 

Poslanec Karel Rais: Tak navrhuji panu předsedajícímu, abychom nedělali nějaké zkušební hlasování, ale naostro variantu E5 varianta 1, E5 varianta 2. Týká se to výše pokut.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Může být. Já jsem se původně ptal, jestli si přejete variantní hlasování. Páni si přáli, tak jsem zařadil variantní hlasování. Pokud si je nepřejete, ulehčí nám to situaci. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP