(15.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se přiznám, když jsem čekal, až na mě přijde řada v diskusi, tak jsem si ve své košaté fantazii přehrával ty všechny mechanismy, kterými pan poslanec Okamura chce nastartovat porodnost. Ale přidržíme se tedy toho jediného mechanismu, který projednáváme, to je porodné.

Mě opravdu zaráží naivní víra, kterou sdílí řada z vás, že to je nástroj, který může nějak ovlivnit a zvýšit natalitu. Ta víra je až zarážející. Prosím, uvědomme si, že kdyby tomu tak bylo, tak velmi bohatý a relativně bezpečný euroatlantický prostor, což je malá část zeměkoule, prožívá porodní boom. Jsme součástí nejbohatší části světa a prostě prožíváme porodní boom, zatímco země velmi chudé, v Africe a ve velké části Asie, by samozřejmě, pokud by platila tato rovnice, vymíraly. Ono je to naopak. Nebude to tedy v něčem jiném? Nebude ten důvod jinde než v porodném a ve výši sociální dávky? Prosím, zvažte, zda tato víra opravdu není naivní. To za prvé.

Za druhé, mě fascinuje ten mechanismus, kterým vláda provádí rodinnou politiku. Přestože velmi pochybuji o dopadu tohoto instrumentu na porodnost, nebo v podstatě jsem si jist, že tento instrument nijak porodnost neovlivní, tak proč by se tak společnost na tom nemohla domluvit, kdyby na to měla zdroje, kdybychom měli přebytkový státní rozpočet, tak z toho přebytku je možné nějakým způsobem odměnit nebo poděkovat rodičům, kteří přivedli na svět nového občana. Ale vláda to chce samozřejmě dělat na dluh, na úkor deficitu. Takže prosím, uvědomme si, co se stane. Rodiče dostanou tu dávku, kterou si vláda půjčuje od toho dítěte, které se narodí. To to pak bude muset zaplatit. Vláda nedělá nic jiného, než že přesouvá peníze mezi generacemi a tváří se, že to dává ze svého. Jak ta rodina dopadne, je zřejmé. Nula od nuly pojde. Rodič to dostane, dítě to musí zaplatit. Vláda tedy nedělá nic jiného, než že onu rodinu zatíží zbytečnými úroky, a říká tomu rodinná politika.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Okamura, další pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dobrý den. Tak já bych jenom zareagoval. Ano, samozřejmě, to, co říkal můj kolega Lank, naopak vy trestáte kohokoli od třetího dítěte více. A my se to snažíme napravit.

Druhá věc je ta, že souhlasím s panem Kalouskem, ale to jsem myslel, že je tady jasné, že to, že tady navrhujeme zvýšení porodného, resp. od třetího dítěte víc, je jenom dílčí nástroj. Tak nám jste zatím naše všechny návrhy zákonů zamítli, tak už jsem pochopil, že když jste nám zamítli i osobní hmotnou trestní odpovědnost vrcholných politiků v dubnu, protože ji nechcete, aby se asi mohlo krást dál, tak jsem pochopil, že naše návrhy zákona nemá smysl tady nějakým způsobem - že nemají naději. Proto to řeším formou pozměňujících návrhů.

Ale to komplexní řešení, že musíme změnit školní osnovy, hodnotový žebříček aspoň té mladé generace, aby přestalo být návodem na slušný a spokojený život mít drahé auto, luxusní milenku, drahé oblečení, a místo toho aby to bylo přát si, pomáhat si, nezávidět si, být solidární, no tak to samozřejmě že to musí jít od kořene, ale to jsem tady snad nechtěl ani říkat. My si to v hnutí Úsvit uvědomujeme, psal jsem o tom i ve svých knihách i ve svých textech. To je přece úplně jasné.

Ale tady se aspoň dílčím způsobem, pozměňujícím návrhem, snažíme nastartovat či motivovat za nějakých podmínek a aspoň popostrčit porodnost. A jinak závěrem dodávám - a není to ideální, samozřejmě, my chceme komplexní řešení, pojďme na něm pracovat, ale vláda žádné nepředložila. Jediné, co jste předložili, je daňová podpora také jenom do druhého dítěte. Opět další diskriminace.

Jenom nakonec dodávám, že já sám jsem ze tří dětí a jsem ten prostřední. Nejsem jedináček a je to skvělé, když máte dva výborné sourozence, a je to skvělé, když je hodně dětí doma. Moje maminka je ze šesti dětí a můj tatínek také. Je to skvělé a jenom to doporučuji, ale měli bychom to nějakým způsobem podpořit. A musí to začít samozřejmě tím. Veřejnoprávní média by měla propagovat rodinu a rodinné hodnoty. Ona to nečiní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče!

 

Poslanec Tomio Okamura: Takže to řešení by mělo být samozřejmě komplexní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji čtyři faktické poznámky. První pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Beznoska, pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a další. Váš čas, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že politik by neměl jenom sledovat vývoj, ale měl by se ho snažit i ovlivňovat. Je pravdou, že jde o civilizační proces a celá euroatlantická civilizace vymírá. Kupodivu tento proces je i v katolických zemích jako Španělsko, Itálie, Polsko, ale není například ve Francii.

Myslím si, že bychom se v té prorodinné politice měli orientovat, protože počítat jenom peníze, když ten základ reprodukce národa je v dětech, je trošičku ubohé.

Já souhlasím s tím, že bychom měli přistupovat ke komplexním řešením. Jsem dokonce pro to, aby na druhé dítě byla podpora větší než na první, protože jenom u jednoho ten proces vymírání se zpomaluje, ale neřeší, ale vyzývám vládu, aby opravdu nad tímto problémem hloubala interdisciplinárně napříč všemi ministerstvy a poučila se v Evropě, například v té Francii, ale také ve Švédsku, jaké metody je možno třeba použít kromě imigrace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Opět vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Děkuji vám za respektování. Nyní pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já velmi krátce za Občanskou demokratickou stranu. Občanská demokratická strana tento vládní návrh zákona podpoří. Také si myslím, že to nijak fatálně nezmění natalitu v České republice, nicméně rozšíření okruhu počtu příjemců zvýšením toho 2,4násobku na 2,7násobek životního minima - pro vaši informaci, je to z 18 504 Kč čistého na 20 817 Kč, to je ten rozhodný příjem, o kterém se bavíme - považujeme za přijatelné. Dopady na státní rozpočet jsou víceméně marginální, je to hodnota do půl miliardy korun, a podpoří to rodinnou politiku, protože Občanská demokratická strana podporu rodinné politiky, zejména mladých lidí, ve svém programu má. Takže z naší strany podpora. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktické poznámky má nahlášen pan poslanec Schwarz, paní poslankyně Bohdalová a pan poslanec Mihola. Takže pan poslanec Schwarz stahuje svoji faktickou poznámku a já poprosím paní poslankyni Bohdalovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím panu poslanci kolegovi Okamurovi. Chce pořád něco měnit, chce měnit vzdělávání, hovoří tady, že chce, aby se změnily osnovy. Já bych mu chtěla sdělit, že to už dokázat v této zemi nikdo nemůže, neb v této zemi od roku 2005 školní osnovy nemáme, ale vyučujeme podle rámcově vzdělávacích programů. Chtěla bych, aby si tuto základní školskou věc uvědomil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poprosím pana poslance Miholu o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, krátce za klub KDU-ČSL. KDU-ČSL je úzce spjata s podporou rodin. To je všeobecně známo. Proto vítáme, že se vláda velmi široce zabývá prorodinnou a propopulační politikou. Současně navrhovanou změnu zákona chápeme jako nástroj, který nízkopříjmovým rodinám umožní lépe zvládnout nákladový náraz. Proto ji podpoříme. Neočekáváme ovšem, že by porodné, jakkoli je zasloužené - a to zdůrazňuji, jakkoli je zasloužené -, bylo hlavní hybnou pákou, která zlepší natalitu a přispěje k řešení demografické situace České republiky. Tady souhlasím s kolegou Kalouskem. My jsme tu otázku diskutovali třeba ve Spolkové republice Německo. Tam těch prostředků je mnohem, mnohem více na podporu porodnosti a nějak se to příliš nepohnulo.

Jako skutečnou pomoc rodinám s více dětmi vnímáme především daňové slevy, které byly dnes dopoledne schváleny. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP