Sněmovní tisk 255
Novela z. o státní sociální podpoře - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 624/14, PID KORN9J9K2TSR.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 383).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 255/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014 v 15:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 429).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 621).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 253/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1351Tomio Okamura06812-08511.doc (24 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 13:43:26


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodičovský příspěvek, rodinná politika, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)