Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Hana Orgoníková

Schůze: 7, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 46, 47, 51, 55

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

82. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 /sněmovní tisk 46/
část č. 140 (4. 11. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 70-71 (3. 2. 2011), části č. 165-166, část č. 169 (10. 2. 2011)

107. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011
část č. 183 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 13 (15. 3. 2011)

92. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2010 do 30.6.2010 /sněmovní tisk 89/
část č. 183 (25. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 178 (5. 5. 2011), část č. 240 (10. 5. 2011)

41. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
část č. 240 (10. 5. 2011)

106. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 /sněmovní tisk 293/
část č. 183 (5. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení
část č. 297 (21. 6. 2011)

104. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 294/
část č. 90 (9. 6. 2011)

22. schůze (30. 8. - 9. 9. 2011)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení  
část č. 27, část č. 29 (30. 8. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

22. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení  
část č. 62 (21. 9. 2011)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení  
část č. 32 (20. 9. 2011)

99. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení
část č. 130 (23. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 125 (1. 11. 2011), část č. 349 (4. 11. 2011), části č. 402-404 (5. 11. 2011), část č. 481 (6. 11. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 153, část č. 182 (1. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

2. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení
část č. 18 (4. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 109 (9. 12. 2011)

133. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 /sněmovní tisk 502/
části č. 259-260 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

73. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012 /sněmovní dokument 821/
část č. 208 (8. 2. 2012)

76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 68, část č. 70 (2. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

68. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 /sněmovní tisk 611/
části č. 87-88 (15. 3. 2012)

69. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 72-74 (15. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
části č. 99-100 (15. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

část č. 32 (3. 5. 2012)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 113 (4. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

80. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
část č. 287 (20. 6. 2012)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program Evropa pro občany /sněmovní tisk 705-E/
část č. 211 (14. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 119 (20. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 223 (8. 11. 2012)

129. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (25. 10. 2012), části č. 225-227 (8. 11. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

18. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení
část č. 21 (5. 2. 2013)

27. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
část č. 47 (6. 2. 2013)

50. Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení
část č. 255 (15. 2. 2013)

89. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - prvé čtení
část č. 126 (8. 2. 2013)

172. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2013 /sněmovní dokument 5342/
část č. 243 (15. 2. 2013)

55. schůze (17. 7. 2013)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
část č. 20 (17. 7. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP