Začátek schůze Poslanecké sněmovny
25. listopadu 2008 ve 14.10 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosil bych vás, abyste se posadili na svá místa, abych mohl zahájit 43. schůzi Poslanecké sněmovny.

(Po chvilce čekání:) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám vás, abyste se posadili na svá místa, abych mohl zahájit 43. schůzi Poslanecké sněmovny.

(Po další chvilce:) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do třetice vás žádám, abyste se ztišili, posadili na svá místa a já mohl zahájit 43. schůzi Poslanecké sněmovny. A poprosím předsedy poslaneckých klubů, aby mi pomohli uklidnit své kolegy, abychom mohli zahájit jednání Poslanecké sněmovny.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 43. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 43. schůze dne 13. listopadu 2008. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 14. listopadu 2008.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan premiér má náhradní kartu číslo 3, pan poslanec Dub - náhradní karta číslo 7, pan poslanec Hasil - náhradní karta číslo 14 a pan ministr Řebíček - náhradní karta číslo 32.

 

Ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

 

Slib poslance

 

Vážené kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme ke slibu nové poslankyně za poslance Miloslava Kalu, kterému zanikl mandát dne 13. listopadu 2008, kdy se ujal funkce viceprezidenta NKÚ, požádám pověřeného člena mandátového a imunitního výboru, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou.

Prosím, paní poslankyně Šedivá, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 13. listopadu 2008 zanikl podle ustanovení § 6 písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny mandát poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miloslavu Kalovi, kterého na návrh Poslanecké sněmovny jmenoval prezident republiky viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu.

Tady bych chtěla panu poslanci Kalovi poděkovat za jeho dosavadní práci a do té budoucí práce bych mu chtěla popřát hodně úspěchů. (Potlesk.)

Mandátový a imunitní výbor na své 27. schůzi dnešního dne přijal usnesení č. 95, ve kterém konstatoval, že panu Miloslavu Kalovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Zuzana Brzobohatá, jíž dne 13. listopadu 2008 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslankyně Zuzana Brzobohatá poslanecký slib. Prosím paní poslankyni Brzobohatou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Nová poslankyně skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

Paní poslankyně, blahopřeji vám. (Potlesk. Poslanci usedají.)

Vážení kolegové, děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dovolte, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Zuzanu Brzobohatou a popřál jí v Poslanecké sněmovně hodně úspěchů v její práci.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ladislava Mlčáka a poslankyni Lucii Talmanovou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ladislava Mlčáka a poslankyni Lucii Talmanovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Hašek, pan poslanec Křeček, pan poslanec Paroubek. Z členů vlády je to pan ministr Čunek a pan ministr Langer.

Náhradní kartu číslo 1 má pan ministr Pospíšil a pan poslanec Hasil již nemá náhradní kartu číslo 14. Má svoji původní hlasovací kartu. Další náhradní karta - pan poslanec Tluchoř, náhradní karta číslo 33, a pan ministr Kalousek, náhradní karta číslo 34.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 43. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, dnešní grémium se rozhodlo vyhovět žádostem ministrů, kteří mě dopisy požádali o pevné zařazení bodů návrhu pořadu, a to pan ministr financí Miroslav Kalousek body 89, 5, 7, 8, 16, 18, sněmovní tisky 630, 517, 557, 563, 542 a 555, zařadit na úterý 25. 11. jako druhý až sedmý bod po projednání zákona vráceného prezidentem.

Za další, pan ministr Kalousek - bod 2, sněmovní tisk 612, státní rozpočet, druhé čtení, zařadit na středu 3. 12. jako první bod dopoledne.

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg body 70 a 79, sněmovní tisky 579 a 586, na úterý 25. 11. jako osmý a devátý bod.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman bod číslo 6, sněmovní tisk 548, za bod 3, sněmovní tisk 481. Bod 6 tedy zařadit za bod 3, kterým je sněmovní tisk 481.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek body 24 a 169, jsou to sněmovní tisky 656 a 624, na úterý 25. 11. jako desátý a jedenáctý bod.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič body 56, 160 a 167, sněmovní tisky 662, 530, 565, na čtvrtek 27. 11. jako první až třetí bod po písemných interpelacích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP