Sněmovní tisk 662
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 14. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1139).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 662/1 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání proběhlo 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1236).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 662/2, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 483, usnesení č. 1314).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 7. 2009.
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 299/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: organizace, organizační schéma

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)