Pořad 43. schůze

25.11.2008 14 - 16 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.