Sněmovní tisk 555
Vl.n.z. o vypořádání majetkových podílů zeměděl. družstev

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 18. 7. 2008.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 35)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: podílnické hospodaření, zemědělská výroba, zemědělské družstvo, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)