Sněmovní tisk 548
Vl.n.z. o nakládání s těžebním odpadem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 8. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 7. 2008. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 548/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 548/2, který byl rozeslán 10. 2. 2009 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 197, usnesení č. 1150).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 4. 2009.
  Zákon Senátem schválen 7. 5. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 157/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Hornictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, přibližování legislativy, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)