Sněmovní tisk 565
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2007

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 8. 2008 jako tisk 565/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 15. 8. 2008.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 12. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 565/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 291, usnesení č. 1049).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)