(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Bod 46, taktéž ministr zemědělství Petr Gandalovič, sněmovní tisk 555, na středu 3. 12. jako druhý bod po projednání státního rozpočtu.

Dále požádal pan ministr kultury Václav Jehlička o zařazení nového bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie do pořadu 43. schůze, a to do bloku voleb.

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg požádal o vyřazení bodu č. 68, sněmovní tisk 449, z návrhu pořadu.

Grémium dále navrhuje zařadit do pořadu 43. schůze tyto dva nové volební body: 1. Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, 2. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu. Jedná se asi o sedm členů. V této souvislosti zároveň navrhujeme pevné zařazení bloku voleb na středu, to je 10. prosince, před polední přestávkou.

Organizační výbor stanovil, že středa 26. listopadu 2008 bude vyhrazena pro jednání rozpočtového výboru se zpravodaji výborů, takže Poslanecká sněmovna nebude tuto středu jednat. To je z mé strany vše.

Nyní zde mám přihlášky od pana místopředsedy Filipa jako prvního, připraví se pan poslanec Šidlo. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím navrhnout vyřazení dvou bodů z programu této schůze, a to bodu 87 a 88, tisku 621 a 622. Je to jak dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o protiraketové obraně, tak o postavení ozbrojených sil Spojených států amerických v České republice.

Důvody pro vyřazení může mít v této Sněmovně každý úplně jiné. Důvody pro projednání také jiné. Mým důvodem je, že legitimita tohoto sboru není taková, že by o takové smlouvě mohl rozhodnout, protože nikdo v roce 2006 tuto otázku neřešil ve svém volebním programu, a proto jsem přesvědčen, že tuto smlouvu není možné projednat v Poslanecké sněmovně tohoto volebního období.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. O slovo se přihlásil pan místopředseda Zaorálek, poté pan ministr Pospíšil. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, já bych se vyjádřil k návrhu, který tady přednesl pan místopředseda Filip, a doporučil bych vám, abyste hlasovali pro vyřazení těchto bodů z programu schůze. Řeknu vám k tomu dva základní důvody.

První je ten, že podle usnesení Kongresu USA je stanoveno, že uvolnění prostředků na budování protiraketové základny v Česku a v Polsku má být vázáno na studii, která by měla teprve prokázat funkčnost celého systému. Zároveň nejenom že je toto usnesení Kongresu USA, ale dnes existuje také opakované vyjádření nově zvoleného prezidenta USA pana Baracka Obamy, ve kterém nový prezident USA říká, že před rozhodnutím o výstavbě tohoto systému někde ve světě je třeba prověřit účinnost a efektivnost celé věci. Já bych si dovolil ještě v návaznosti na to citovat také ministra zahraničí Polské republiky pana Sikorského, který se vyjádřil, že naprosto respektuje, že nová administrativa USA si musí v celé věci zjednat jasno a rozhodnout se, jak je celý systém účelný. Do té doby Polsko bude postupovat opatrně a nebude přijímat žádná rozhodnutí.

Dovolte mi, abych ještě zmínil jednu věc, která mi připadá důležitá. Je možná velice účelné si také připomenout, že v příštím roce bude summit zemí NATO, které by se také měly zabývat tím, jak se vyvíjí práce na studii o budování systému protiraketové obrany v Evropě. V této chvíli si snad mohu dovolit říci Sněmovně, že názory v Evropě jednoznačně nejsou na tento objekt jednotné. Dovolil bych si citovat stanovisko francouzského prezidenta Sarkozyho, který je v současné době představitelem země, která předsedá Evropské unii, a který se před pár dny vyjádřil, že celý systém protiraketové obrany ve střední Evropě nezvýší bezpečnost a pouze bezpečnostní situaci v Evropě komplikuje. Zároveň bych ještě citoval vyjádření předsedy Evropské komise pana Barrosa, který řekl, že by bylo dobré, abychom ve vztazích s našimi sousedy my, členové Evropské unie, volili raději obchodní vztahy a rozvoj obchodu, společné zvládání důsledků finanční krize a nebudovali nové zbraňové systémy na hranicích. To jsou jenom namátkou citované výroky vrcholných představitelů Evropy, které potvrzují to, co říkám - že před summitem NATO dokonce ani státy NATO v této chvíli nemají jednotnou pozici.

Proto si myslím, že projednávání obou smluv v české Poslanecké sněmovně je předčasné. Podle mě by bylo dobré postupovat stejně jako Polsko a minimálně počkat na to, až si nová americká administrativa udělá na celou věc názor, protože pak se ukáže, jestli vůbec na českou stranu takováto žádost půjde. To je věc, kterou bychom už ze slušnosti měli učinit. Proto se přimlouvám za vyřazení tohoto bodu z programu jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní má slovo pan ministr Pospíšil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedo, dámy a pánové, chci poprosit o pevné zařazení níže uvedených bodů, které za chvilinku budu citovat, a to na příští úterý, to je 2. prosince, jako prvních bodů po 14. hodině, nebo jako bodů po pevně zařazených bodech. Konkrétně jde o novelu obchodního zákoníku, sněmovní tisk 498, novelu zákona o advokacii, sněmovní tisk 560, občanský soudní řád, sněmovní tisk 559, novelu zákona o trestním řízení soudním, sněmovní tisk 574, novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody, sněmovní tisk 664; dále jde o vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy z roku 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, sněmovní tisk 608.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Já nevím, jestli kolegové byli schopni v tom hluku si zaznamenat tyto změny, protože to asi neslyšeli, a až budeme hlasovat, budou se dotazovat, o čem vlastně budeme hlasovat.

Dále vystoupí pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu zařazení nového bodu programu dnešní 43. schůze Poslanecké sněmovny, a to do bloku zpráv. Jedná se o Informaci vlády České republiky o vývoji cen elektrické energie, způsobu jejich projednání s Energetickým regulačním úřadem a o připravovaných opatřeních na zmírnění dopadu na občany České republiky v roce 2009. Současně bych požádal o pevné zařazení tohoto bodu na úterý 2. prosince jako prvního bodu jednání, nebo alternativně na čtvrtek 4. prosince jako prvního bodu po písemných interpelacích. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP