Sněmovní tisk 630
Doh. mezi ČR a Italskou republikou o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 10. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 12. 2008 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 953).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 3. 2009 na 50. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 5, usnesení č. 1094).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 3. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 4. 5. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 37/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Itálie, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)