Sněmovní tisk 530
Zpráva o realizaci protipovodňových opatření do roku 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 6. 2008 jako tisk 530/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 6. 2008 (usnesení č. 274). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 23. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1048).Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, prevence environmentálních rizik, vodohospodářské stavby, zpráva o činnostiISP (příhlásit)