Sněmovní tisk 481
Novela z. o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 481/0 dne 9. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Gabriela Kalábková a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 481/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2009 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1098).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 3. 2009.
  Zákon Senátem schválen 27. 3. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 109/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Podpora veřejná, Správa státní, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Věda

Deskriptory EUROVOCu: Evropská komise, finanční pomoc, fondy (EU), politika výzkumu, soutěžní politika, státní podpora

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)