Sněmovní tisk 557
Novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 557/0 dne 17. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 873).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 557/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 557/2, který byl rozeslán 4. 12. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 973).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 12. 2008.
  Zákon Senátem schválen 18. 12. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 476/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, dědictví, převod vlastnictví, příbuzenský vztah, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)