Sněmovní tisk 579
Doh. o účasti Bulhar.rep. a Rumunska v Evrop. hosp. prostoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 2. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 918).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 579/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 326, usnesení č. 1060).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, dohoda o přidružení (EU), Evropský hospodářský prostor, ratifikace dohody, RumunskoISP (příhlásit)