Sněmovní tisk 624
Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 10. 2008 jako tisk 624/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Zpravodajem určena Jiřina Fialová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  proběhlo 20. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 122, usnesení č. 1115).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)