Stenografický zápis 28. schůze, 12. března 2008


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Wolf
Poslanec František Laudát
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Morava
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Gabriela Kalábková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Tom Zajíček


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů


12. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen /sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Svoboda


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Marcela Mertinová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Michal Pohanka
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Pohanka
Poslanec David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec David Kafka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vítězslav Jandák


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /sněmovní tisk 278/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslankyně Kateřina Jacques


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Václav Exner


66. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2006 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 324/

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.14 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Jiřina Fialová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek


67. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 402/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Daniel Petruška
Předseda PSP Miloslav Vlček


68. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008 /sněmovní tisk 394/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jiří Čepelka


69. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008 /sněmovní tisk 405/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Černý


70. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 /sněmovní tisk 430/

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


71. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) /sněmovní tisk 432/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Jana Rybínová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 17.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP