(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mertinové za její vystoupení a ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Má zájem pan ministr nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Není tomu tak.

Protože nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání předloženého návrhu výborům k projednání. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, což je shodné jako jediné vystoupení v rozpravě. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Požádám ty, kteří vyslechli mou žádost, aby odešli řešit jiné záležitosti mimo Sněmovnu a jsou v předsálí, aby se vrátili.

 

O tomto návrhu na přikázání předloženého tisku k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 152 pro 126. Proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Děkuji panu ministru školství Liškovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod č. 31.

 

Nejdřív mi dovolte jedno oznámení. Nebyl projednán bod č. 4 z těch pevně zařazených, a to z důvodu řádné omluvy, která byla přijata od ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, a proto bylo pokračováno podle pořadu schůze. Bod č. 4 bude projednán tak, jak bude rozhodnuto zítra od 9 do 9.30 hodin.

Nyní máme na pořadu bod č. 37. Chci ale upozornit poslance a poslankyně na to, že mám signál minimálně ze tří klubů, že je určitá komplikace v tom projednávání, a proto o několik minut dříve vyhlásím polední přestávku. S tím, že během pěti minut se sejde organizační výbor Poslanecké sněmovny a my se sejdeme k jednání podle pevně zařazených bodů, respektive podle našeho programu schůze, ve 14.30 hodin. Čili přerušuji jednání na jednání organizačního výboru Poslanecké sněmovny a očekávám vaši přítomnost ve 14.30 hodin. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP