Sněmovní tisk 429
Novela z. o znakové řeči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 272, dokument 272/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Ing. Arch. Liana Janáčková).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 272/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 272/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 472).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 7. 2008 poslancům jako tisk 429/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 7. 2008 poslancům jako tisk 429/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 24, usnesení č. 870).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2008.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 384/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Jazyk státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: integrace postižených osob, pomůcky pro postižené osoby, schopnost komunikace, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)