Sněmovní tisk 361
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 227, dokument 227/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako tisk 227/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 227/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 4. 2008 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 227/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 381).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 189/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zákoník obchodní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Kultura, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Těžba a výroba, Věda, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, volný pohyb pracovníků, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)