Sněmovní tisk 746
Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 11. 8. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1303).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 160 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 59, usnesení č. 1722).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/3, který byl rozeslán 19. 10. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 221, usnesení č. 1999).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Návrh zákona 15. 2. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 746/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 746/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 420).Související tisk: 745 (V.n.z. o trestní odpovědnosti právnických osob).


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: soud pro mladistvé, soudní řízení, trestní rejstřík, trestní řízení, vazba, vězeňské právo

Navržené změny předpisů (71)ISP (příhlásit)