Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Kateřina Dostálová

Schůze: 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 43, 44, 46

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
část č. 167 (20. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/
části č. 175-177 (2. 12. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 110-111 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení
část č. 222, část č. 226 (31. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
část č. 180 (18. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

10. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení
část č. 28 (29. 6. 1999)

32. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miroslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení
část č. 73, část č. 75 (30. 6. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 200 (7. 7. 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 33 (29. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

7. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení
část č. 23 (12. 10. 1999)

30. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
části č. 93-94, část č. 98 (14. 10. 1999)

37. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
část č. 241 (20. 10. 1999)

157. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
část č. 577 (10. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

2. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení
části č. 11-12 (30. 11. 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení
část č. 24, část č. 28 (30. 11. 1999)

38. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení
část č. 109, část č. 112 (2. 12. 1999)

70. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
části č. 97-98 (2. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 136-137 (2. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
část č. 173 (25. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem
část č. 11 (22. 2. 2000)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení
část č. 451 (9. 3. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
části č. 456-457 (9. 3. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
část č. 468 (10. 3. 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/
část č. 482 (10. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

96. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 266 (13. 4. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
část č. 307 (11. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

80. Ústní interpelace
části č. 46-47 (14. 9. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
část č. 336 (12. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 54, část č. 67, část č. 74 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 35 (12. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 52, část č. 57 (12. 1. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

12. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení
části č. 51-52 (4. 4. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

části č. 4-5 (27. 11. 2001)

120. Výroční zpráva Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2000 /sněmovní tisk 1034/
části č. 408-409 (13. 12. 2001)

44. schůze (19. 12. 2001)

1. Návrh poslanců Václava Brouska, Moniky Mihaličkové, Aleny Svobodové, Michaely Šojdrové, Radima Turka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 1141/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 2 (19. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 4 (29. 1. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP