Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlastimil Vlček

Schůze: 6, 8, 11, 15, 16, 25, 28, 31, 32, 36, 39

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 23
část č. 14 (25. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 13 (21. 4. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 43
části č. 47-48 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 8-10 (16. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30 (18. 2. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114
část č. 61 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 11
části č. 6-7, části č. 10-11 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 10
části č. 12-13 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 22 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 7 (31. 10. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

X. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2081) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 67 (21. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP