Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Sýkora

Schůze: 8, 17, 18, 21, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 6 (26. 4. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 12 (8. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 35 (9. 12. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XXX. Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709
části č. 50-51 (28. 6. 1995)

XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710
část č. 51 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 5 (26. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 26 (2. 11. 1995), část č. 33 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 37 (12. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 37 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 7 (20. 12. 1995)

XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení
část č. 15 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 10 (7. 2. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 28 (14. 3. 1996)

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP