Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Pěnička

Schůze: 6, 11, 15, 16, 17, 25, 29, 32, 39, 40, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 38-41 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 43 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993)

Bod č. 8
části č. 10-11 (2. 12. 1993), část č. 18 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 7 (16. 2. 1994)

Bod č. 31
část č. 29 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (22. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 18 (8. 12. 1994)

Bod č. 5
části č. 9-11 (7. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 11
části č. 5-6 (14. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
části č. 17-18 (21. 6. 1995), část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XX. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2043) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. (sněmovní tisk 2072) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 66 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení (pokračování přerušeného jednání)
část č. 14 (13. 3. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2115 - prvé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

V. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP