Předpis 61/2000 Sb.

Citace61/2000 Sb.
NázevZákon o námořní plavbě
Částka22 (28. 3. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
373 Zákon o námořní plavbě - EU
Navržené změny17 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1952rušíZákon o námořní plavbě 
75/1953rušíNařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 
39/1955rušíNařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi 
65/1967rušíVyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 
89/1985rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 
328/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 
343/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích 
562/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 
Derogace pasivní
136/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů2
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony1
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
310/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
261/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů6
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě7
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu8
81/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích10
339/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů11
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci13
90/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů14
Vztahováno k
327/2011na základěVyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo 
135/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 
9/2015na základěVyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 
112/2015na základěVyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 
142/2015na základěVyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
336/2015na základěVyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 
361/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb. 
10/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
94/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 
95/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 


ISP (příhlásit)