Předpis 139/2002 Sb.

Citace139/2002 Sb.
NázevZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Částka57 (15. 4. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
948 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
284/1991rušíZákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
98/1992rušíVyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem 
4/2000rušíNařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
Derogace pasivní
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)2
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel1
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění3
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů6
280/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů7
185/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony8
193/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
295/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
481/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona13
Vztahováno k
122/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 
13/2014na základěVyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 
452/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 


ISP (příhlásit)