Předpis 41/1957 Sb.

Citace41/1957 Sb.
NázevZákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Částka22 (3. 8. 1957)
Účinnostod 1. 1. 1958, zrušeno dnem 1. 7. 1988
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
157 Vládní návrh zákona o využití nerostného bohatství (horní...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
303/1924rušíZákon, jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu 
57/1928rušíZákon o zařízení a působnosti báňských úřadů 
53/1952novelizujeVládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení 
Derogace pasivní
48/1959novelizujeZákon o ochraně zemědělského půdního fondu1
166/1960novelizujeZákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)2
40/1964novelizujeObčanský zákoník3
44/1988rušíZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)4


ISP (příhlásit)