Předpis 185/2016 Sb.

Citace185/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka70 (13. 6. 2016)
Účinnostod 1. 8. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
575 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
218/2014rušíNařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 
Derogace pasivní
135/2018novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)