Schválený pořad a stav projednávání 29. schůze

Od 14. 3. 1995 14:00 do 17. 3. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949, a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5 /sněmovní tisk 1291/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949 a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5 /sněmovní tisk 1291/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku /sněmovní tisk 1381/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6.3.1978 v New Yorku /sněmovní tisk 1381/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze /sněmovní tisk 1392/ -   

 6. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1406/ -   

 7. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Rize dne 25. října 1994 /sněmovní tisk 1407/ -   

 8. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994 /sněmovní tisk 1408/ -   

 9. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995 /sněmovní tisk 1524/ -   

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými postředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1297 a 1459/ -   

 2. 10.

  Návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 189/1993 Sb. /sněmovní tisk 1476, 1584/ -   

 3. 11.

  Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1297, 1459/ -   

 4. 11.

  Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/ -   

 5. 12.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisky 747 a 748/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994   

 2. 13.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995 /sněmovní tisk 1379/  

Zákony -

 1. 13.

  Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995 /sněmovní tisk 1380/  

Zákony -

 1. 14.

  Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 966 a 1060/ -   

 2. 15.

  Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, /sněmovní tisk 966, 1060/ -   

 3. 15.

  Návrh posl. Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/ -   

 4. 16.

  Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1197, 1344/ -   

 5. 16.

  Návrh posl. Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb.,zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. /sněmovní tisky 1206 a 1342/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 18.

  Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/ -   

 2. 19.

  Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1192, 1343/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

 3. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1324, 1367/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 21.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 21.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1592/ -   

 2. 22.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1595/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1324 a 1467/ -   

 2. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1330 a 1468/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 2. 24.

  Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

Zákony -

 1. 25.

  Návrh posl. Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky   

Zákony -

 1. 26.

  Návrh posl. Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice /rozpočtová pravidla republiky/, ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 189/1993 Sb. /sněmovní tisk 1476/ -   

 2. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1330, 1468/ -   

 3. 27.

  Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213, 344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995   

 2. 29.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995   

 3. 30.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců   

 4. 30.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995, přičemž body "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády" a "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" budou projednávány na začátku jednacího dne ve čtvrtek 16. března 1995.   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze