Sněmovní tisk 1291
Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-10-27.
    Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1291 dne 1995-01-09.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Zahraniční výbor.


ISP (příhlásit)