Sněmovní tisk 1381
Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná v New Yo

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-12-02.
    Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1381 dne 1994-12-22.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Zahraniční výbor.


ISP (příhlásit)