Sněmovní tisk 1476
Zákon - novela zákona o rozpočtových pravidlech republiky -

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-12-13 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kolář Robert.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1476.
  Návrh zákona 31.01.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 26.01.1995 usnesení č. 480 rozdané jako tisk 1483. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 45 dnů od rozdání poslancům a vydal 26.01.1995 usnesení č. 480 rozdané jako tisk 1485. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1584.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 561).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 562).


ISP (příhlásit)