Sněmovní tisk 1595
Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 1589Hesla věcného rejstříku: Poplatky, TelevizeISP (příhlásit)