Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 29. schůze

29. schůze (14., 15., 16., 17. března 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Projednávání (14. března 1995)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

Projednávání (14. března 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949, a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5, podle sněmovního tisku 1291

Projednávání (14. března 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku, podle sněmovního tisku 1381

Projednávání (14. března 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1392

Projednávání (14. března 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1406

Projednávání (14. března 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Rize dne 25. října 1994, podle sněmovního tisku 1407

Projednávání (14. března 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994, podle sněmovního tisku 1408

Projednávání (14. března 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1524

Projednávání (14. března 1995)

X. Návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 189/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1476 a 1584

Projednávání (14. března 1995)

XI. Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1297 a 1459

Projednávání, část č. 1 (14. března 1995)
Projednávání, část č. 2

XII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994

Projednávání (14. března 1995)

XIII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995, podle sněmovního tisku 1379

Projednávání (14. března 1995)

XIV. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995, podle sněmovního tisku 1380

Projednávání (14. března 1995)

XV. Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovních tisků 966 a 1060

Projednávání (15. března 1995)

XVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1197 a 1344

Projednávání (15. března 1995)

XVII. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. března 1995)

XVIII. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Projednávání (15. března 1995)

XIX. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, podle sněmovních tisků 1192 a 1343

Projednávání (15. března 1995)

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a 1367

Projednávání, část č. 1 (15. března 1995)
Projednávání, část č. 2 (17. března 1995)
Projednávání, část č. 3

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1592 - 1594

Projednávání (15. března 1995)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1595

Projednávání (15. března 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání, část č. 1 (15. března 1995)
Projednávání, část č. 2 (16. března 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Projednávání (16. března 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky

Projednávání (16. března 1995)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1330 a 1468

Projednávání, část č. 1 (16. března 1995)
Projednávání, část č. 2 (17. března 1995)
Projednávání, část č. 3

XXVII. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovního tisku 213 a 344

Projednávání (16. března 1995)

XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Projednávání (16. března 1995)

XXIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995

Projednávání (16. března 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Projednávání, část č. 1 (16. března 1995)
Projednávání, část č. 2 (17. března 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP