Sněmovní tisk 1392
Dohoda s Albánskou republikou o podpoře a ochraně investic -

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-12-08.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1392 dne 1994-12-22.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.


ISP (příhlásit)