Sněmovní tisk 1324
Zákon - novela zák. o všeobec.zdrav.pojišť. a pojistném na p

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)