Sněmovní tisk 1406
Smlouva s Litevskou republikou o zamezení dvoj. zdanění - Vi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-12-15.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1406 dne 1994-12-22.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.


ISP (příhlásit)