Sněmovní tisk 1524
Smlouva mezi ČR a SR o ulehčení pohranič.odbavování na stát.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-02-13.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1524 dne 1995-02-17.
 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání na 24 dnů od rozdání poslancům a vydal 23. 2. 1995 usnesení č. 490 rozdané jako tisk 1550.

  Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
   Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 14. 3. 1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 602).
    Smlouva byla dne 14. 3. 1995 na 29. schůzi schválena (usnesení č. 609).


ISP (příhlásit)