Sněmovní tisk 1592
Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1589Hesla věcného rejstříku: Poplatky, TelevizeISP (příhlásit)