František Tymeš

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYMEŠ František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na znárodnění Moravského Krasu, t. 217.

37, 6. III. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

9, 21. XI. 1945; 9.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra,

30, 14. II. 1946; 8.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 33, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.

o vydání osnov pro politickou výchovu na školách,

t. 153. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 436. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)